STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

STATINIO BENDRŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra – bendrųjų statybos darbų techninė priežiūra.
Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

 • statybos projektu;
 • rekonstravimo projektu;
 • pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu;
 • kapitalinio remonto projektu;
 • griovimo projektu;
 • griovimo aprašu.

Statinio statybos techninė priežiūra (toliau Techninė priežiūra) yra statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą.

STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Specialioji statinio statybos techninė priežiūra – specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra, susieta koordinavimo ryšiais su bendrąja statinio statybos technine priežiūra.
Atliekame specialiųjų statybos darbų techninę priežiūrą:

Mechanikos darbai:

 • vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;
 • betranšėjinis inžinerinių tinklų tiesimas;
 • statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • šilumos tiekimo tinklų tiesimas;
 • šilumos gamybos įrenginių montavimas;
 • statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • naftos, dujų tinklų tiesimas;
 • statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas;
 • kiti panašūs darbai.

Elektrotechnikos darbai:

 • elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;
 • kiti panašūs darbai.

Susisiekite