STATINIŲ PRIEŽIŪRA

STATINIŲ PRIEŽIŪRA:

NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Atliekame statinių nuolatinę techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninė priežiūra“ reikalavimus.

Nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis inžinierius atliks:

 • nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina statinio pagrindines konstrukcijas bei inžinerinę įrangą, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus statinio techninės priežiūros žurnale ir įmonės atsakingiems asmenims siūlo numatomas priemones trūkumams pašalinti;
 • organizuoja kasmetines apžiūras (pasibaigus žiemos sezonui ir prieš prasidedant žiemos sezonui), kurios metu specialistų komisija (komisijos vadovas – nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis specialistas) detaliai apžiūri ir tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustato statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį;
 • po kasmetinės apžiūros atlikimo pateikia išsamų statinio apžiūros aktą;
 • organizuoja ir vykdo neeilines apžiūras, pagal poreikį organizuoja esamo statinio tyrinėjimus, bei auditą;
 • pagal poreikį sudaro metinius ir ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų planus;
 • užpildo statinio techninį (techninį-energetinį) pasą.

KASMETINĖS STATINIŲ APŽIŪROS

Kasmetinės apžiūros metu inžinierius atliks:

 • detaliai apžiūrės ir patikrins pagrindines statinio konstrukcijas bei inžinerinę įrangą;
 • nustatys statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį;
 • įvertins atliktų nuolatinių stebėjimų kokybę.

STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTŲ SUDARYMAS IR UŽPILDYMAS

Parengiame ir pildome statinio techninės priežiūros šiuos dokumentus:

 • statinio techninis pasas;
 • statinio techninės priežiūros žurnalas.

Susisiekite