Statybos techninė priežiūra

STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: STATINIO BENDRŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Bendroji statinio statybos techninė priežiūra – bendrųjų statybos darbų techninė priežiūra. Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis: statybos projektu; rekonstravimo projektu; pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu; kapitalinio remonto projektu; griovimo projektu; griovimo aprašu. Statinio statybos techninė priežiūra (toliau Techninė priežiūra) […]

STATINIŲ PRIEŽIŪRA

STATINIŲ PRIEŽIŪRA: NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Atliekame statinių nuolatinę techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninė priežiūra“ reikalavimus. Nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis inžinierius atliks: nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina statinio pagrindines konstrukcijas bei inžinerinę įrangą, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus statinio techninės priežiūros žurnale ir įmonės atsakingiems asmenims siūlo […]

SusisiekiteAš ne robotas