TERMOVIZIJA

Paskelbta: 2016-08-01

Pastatų šiluminės izoliacijos būklei nustatyti atliekama termovizinė diagnostika. Termovizijos metu šiluminė izoliacija tikrinama: luboms, stogams ir kitiems perdengimams; pamatams, sienoms ir kitiems fasadų elementams; langams ir durims.

INVESTICINIAI PLANAI

Paskelbta: 2016-08-01

Rengiame daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinius planus. Juos sudaro: pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prieš daugiabučio namo atnaujinimo(modernizavimo) priemonių įgyvendinimą; investicinis planas; statinio projektas (projektai); pastato energinio naudingumo sertifikatas parengtas ir išduotas po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo.

ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAI

Paskelbta: 2016-08-01

ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAI (PENS) Tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas: pastato energijos sunaudojimas; įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei; išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases – A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų […]

PROJEKTŲ VALDYMAS

Paskelbta: 2016-08-01

Projektų valdymas – Mūsų kvalifikuota, ilgametę patirtį turinti komanda gali: Atstovauti Jūsų interesus visuose projekto įgyvendinimo etapuose; Atlikti projektinių pasiūlymų parengimo ir suderinimo koordinavimo, projektavimo paslaugų konkurso organizavimo, projektuotojo išrinkimo, projektavimo darbų koordinavimo ir kontrolės funkcijas, visų reikiamų leidimų statybos darbams pradėti gavimas. atlikti rangovo paslaugų konkurso organizavimo, rangovo išrinkimo  ir statybos darbų koordinavimo bei […]

STATYBOS VALDYMAS

Paskelbta: 2016-08-01

Statybos valdymas: Statinio statybų valdymas – statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu. Statinio statybos valdytojas – įmonė, veikianti kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio […]

STATINIŲ PRIEŽIŪRA

Paskelbta: 2016-08-01

STATINIŲ PRIEŽIŪRA: NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Atliekame statinių nuolatinę techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninė priežiūra“ reikalavimus. Nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis inžinierius atliks: nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina statinio pagrindines konstrukcijas bei inžinerinę įrangą, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus statinio techninės priežiūros žurnale ir įmonės atsakingiems asmenims siūlo […]

STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Paskelbta: 2016-08-01

STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: STATINIO BENDRŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Bendroji statinio statybos techninė priežiūra – bendrųjų statybos darbų techninė priežiūra. Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis: statybos projektu; rekonstravimo projektu; pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu; kapitalinio remonto projektu; griovimo projektu; griovimo aprašu. Statinio statybos techninė priežiūra (toliau Techninė priežiūra) […]

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO – MODERNIZAVIMO PROJEKTAI

Paskelbta: 2016-08-01

Daugiabučių namų atnaujinimo – modernizavimo projektai Tipinių techninių projektų parengimas. Rengiame šias projekto dalis: Bendroji dalis Sklypo plano (sutvarkymo) dalis Statinio architektūros dalis Statinio konstrukcijų dalis Vandientiekio-nuotekų dalis Šildymo-vėdinimo dalis Elektrotechninė dalis Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

KITOS PASKIRTIES STATINIŲ PROJEKTAVIMAS

Paskelbta: 2016-08-01

KITOS PASKIRTIES STATINIŲ PROJEKTAVIMAS RENGIAME KITOS PASKIRTIES STATINIŲ: Statybos projektus Rekonstravimo projektus Kapitalinio ir paprasto remonto projektus Griovimo projektus

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROJEKTAVIMAS

Paskelbta: 2016-08-01

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROJEKTAVIMAS RENGIAME NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ: 1. Projektinius pasiūlymus 2. Techninius projektus 3. Darbo projektus 4. Techninius darbo projektus 5. Vykdome projektų vykdymo priežiūra iki pastato pridavimo Visi atliekami projektavimo darbai yra apdrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu.

Rodomas puslapis 1 iš 212

SusisiekiteAš ne robotas