INVESTICINIAI PLANAI

Rengiame daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinius planus. Juos sudaro:

  • pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prieš daugiabučio namo atnaujinimo(modernizavimo) priemonių įgyvendinimą;
  • investicinis planas;
  • statinio projektas (projektai);
  • pastato energinio naudingumo sertifikatas parengtas ir išduotas po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo.

SusisiekiteAš ne robotas