DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO – MODERNIZAVIMO PROJEKTAI

Daugiabučių namų atnaujinimo – modernizavimo projektai

Tipinių techninių projektų parengimas.

Rengiame šias projekto dalis:

  1. Bendroji dalis
  2. Sklypo plano (sutvarkymo) dalis
  3. Statinio architektūros dalis
  4. Statinio konstrukcijų dalis
  5. Vandientiekio-nuotekų dalis
  6. Šildymo-vėdinimo dalis
  7. Elektrotechninė dalis
  8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
  9. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

SusisiekiteAš ne robotas